Dr. Romana Jordan, poslanka 2000-2014, arhiv

slovenskoenglish
Domov » Moje delo » Politike » ENERGETIKA

Napovednik

<< maj 2023 >>
ned pon to sre čet pet sob
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
rss - novice


ENERGETIKA

1. Predstavitev problema

2. Obravnava v Evropskem parlamentu

OBRAVNAVA V EVROPSKEM PARLAMENTU:


Direktiva o energetski učinkovitosti

Energetski načrt za 2050

Instrument za sodelovanje na področju jedrske varnosti

Predlog Direktive Sveta o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki

Ocena akcijskega načrta za energetsko učinkovitost (Revised Energy Efficiency Action Plan)

Na poti k novi energetski strategiji za Evropo 2011-2020 (Towards a New Energy Strategy for Europe 2011-2020)    

Finančna pomoč Skupnosti v zvezi z razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduj v Bolgariji

Zanesljivost oskrbe s plinom 

-----------------------

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Evropski državljani in evropsko gospodarstvo za svoje življenje in delovanje potrebujejo varno in zanesljivo preskrbo z energijo. Obenem mora biti ta energija ponujena po dostopni ceni, enako pomemben je tudi okoljski vidik rabe energije. Zato si v Evropski uniji prizadevamo razviti nove vire energije, ki bodo nizkoogljični in trajnostni. Osredotočamo se na štiri področja delovanja: konkurenčni notranji energetski trg; razvoj alternativnih virov energije; zmanjševanje uvozne odvisnosti; promocija učinkovite rabe energije.

Ena izmed pomembnih nalog EU je razvoj notranjega trga za energijo. Dobro delujoč notranji trg bo potrošnikom omogočal izbiro med različnimi ponudniki energije po konkurenčnih cenah, obenem pa bo vstop na takšen trg omogočen tudi manjšim energetskim podjetjem in tistim, ki razvijajo oziroma ponujajo energijo, ki prihaja iz trajnostnih virov. Prav tako je enotni notranji trg predpogoj za vzpostavitev učinkovite sheme trgovanj z emisijami toplogrednih plinov. Za vzpostavitev notranjega trga so potrebne predvsem investicije v energetsko infrastrukturo z namenom razviti učinkovito energetsko mrežo v EU, ter implementacija skupnih evropskih pravil v posameznih državah članicah.

V EU smo si zastavili ambiciozen cilj, imenovan
cilj 20-20-20. To pomeni, da bomo do leta 2020 za vsaj 20 % znižali izpuste toplogrednih plinov glede na leto 1990, pridobili vsaj 20 % energije iz obnovljivih virov in zmanjšati porabo energije za vsaj 20 %. EU je decembra 2009 sprejela zakonodajo, potrebno za dosego tega cilja, obenem pa ima izdelan akcijski načrt za dosego cilja energetske učinkovitosti. Učinkovitost porabe energije se mora izboljšati predvsem v gradbeništvu, proizvodnji, transportu in pretvarjanju energije.

Nenazadnje pa je pomembno tudi vlaganje v raziskave in razvoj obnovljivih virov energije. Zaradi tega je v EU sprejet
Strateški energetski tehnološki načrt, ki opisuje, kako bomo pospešili razvoj in uporabo cenovno ugodnih nizkoogljičnih tehnologij za pridobivanje energije. V načrt so vključeni ukrepi za načrtovanje, implementacijo, sredstva za raziskave in mednarodno sodelovanje na področju raziskav. Tako je v 7. okvirnem programu za raziskave, tehnološki razvoj in demonstracije namenjenih 2,35 milijard EUR za raziskave na energetskem področju, podjetniški Program za konkurenčnost in inovacije pa še nadaljnjih 730 milijonov EUR.deli
« nazaj ↑ na vrh