Dr. Romana Jordan, poslanka 2000-2014, arhiv

slovenskoenglish
Domov » Moje delo » Politike » INDUSTRIJA

Napovednik

<< maj 2023 >>
ned pon to sre čet pet sob
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
rss - novice


INDUSTRIJA


1. Predstavitev problema

2. Obravnava v Evropskem parlamentu
OBRAVNAVA V EVROPSKEM PARLAMENTU:

Industrijska politika za dobo globalizacije


Pregled inovacijske politike skupnosti v spreminjajočem se svetu


Upravljavske strukture Evropskega satelitskega radio-navigacijskega sistema

Evropski program za opazovanje Zemlje (GMES)

-----------------------

PREDSTAVITEV PROBLEMA

Glavni cilji industrijske politike Evrospke unije (EU) so spodbujanje gospodarske rasti, krepitev konkurenčnosti industrije, povečanje inovativnosti, spodbujanje rasti malih in srednje velikih podjetij, zagotovitev prednosti zaradi skupnega trga ter okrepitev vesoljske in varnostne industrijske dejavnosti.

Podpiranje industrije je zelo pomembno tudi v kontekstu gospodarske krize. EU mora zato pazljivo preučiti in sprejeti več ukrepov, ki bodo zagotovili ponovno rast Unije. Med temi ukrepi so promocija ekonomskih in administrativnih reform ter izboljšanje regulacijskega okolja, povečanje konkurenčnosti industrije skozi mednarodno sodelovanje in podpora industrijskim sektorjem pri naslavljanju vprašanj trajnostnega razvoja, zagotavljanje dobrega okolja za delovanje in rast malih in srednje velikih podjetij ter zagotavljanje konkurenčnosti evropskim programom za opazovanje Zemlje.

Za uspešen razvoj industrije je nujna okrepitev skupnega trga. EU se trudi prost pretok dobrin, storitev, kapitala in ljudi izboljšati z zagotavljanjem, da se načela skupnega trga v državah članicah pravilno upoštevajo. Obenem si prizadeva izboljšati skrb za zdravje ljudi, za varnost in okolje, ne da bi s tem ovirala konkurenčnost industrije, ter izboljšati samo delovanje skupnega trga.

Posebna pozornost je namenjena podpori vesoljskega in varnostnega sektorja, saj sta ta izredno pomembna za spodbujanje inovacij in rasti na območju celotne Unije. Vesoljski in varnostni sektor sta namreč nosilca najnovejših raziskav in tehnologij, ki so ključnega pomena za konkurenčnost Unije v svetovnem gospodarstvu. Zaradi tega EU podpira povečanje evropske prisotnosti v vesolju, predvsem skozi programe za opazovanje Zemlje in skozi koordinirane aktivnosti na področju vesoljskih raziskav na evropskem in mednarodnem nivoju. Obenem si EU trudi zagotoviti varnost svojih državljanov z vlaganjem v raziskave in tehnološki razvoj na področju varnostne industrije.

Poleg vesoljskega in varnostnega so pomembni tudi drugi sektorji. Avtomobilska industrija je v EU izredno močna, saj je Unija največji svetovni proizvajalec avtomobilov. Biotehnologija pomembno prispeva k javnemu zdravju, premagovanju težav, ki jih povzroča starajoča se družba, in pripomore k ekonomski rasti ter varstvu okolja. Kemična industrija je ena izmed največjih in najbolj dinamičnih sektorjev v EU. Gradbeništvo je strateško pomembno, saj skrbi za infrastrukturo, ki podpira vse ostale veje industrije. Kozmetični sektor je poleg zagotavljanja sredstev za osebno higieno pomemben zaradi inovacij, ki jih generira. Evropski trg za električno inženirstvo je po obsegu največji na svetu. Prehrambena industrijo sestavlja čez 300.000 družb in zagotavlja službe za več kot 4 milijone ljudi. Obutvena industrija proizvaja raznolike izdelke, ki podpirajo najrazličnejše ostale industrijske procese, podjetja in trge. Tudi pohištvena industrija proizvaja kakovostne izdelke z zelo priznano podobo v svetu. Informacijske in komunikacijske tehnologije so sektor z največjo dodano vrednostjo glede na investicije. Sektor mehanskega inženiringa sestavljajo predvsem mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo veliko večino podjetniške aktivnosti v EU. Tekstilna industrija igra ključno vlogo za ekonomijo in socialno blaginjo v mnogih regijah. Turizem je vir služb predvsem za mlade ljudi, ki v tem sektorju predstavljajo dvakrat toliko delovne sile kot v ostalih.
Evropski parlament je aktivno vključen v oblikovanje podpornih ukrepov in zakonodajnih dokumentov na področju industrije. Ti potekajo po načelu soodločanja, torej ob enakovrednem sodelovanju Parlamenta in Sveta EU (ministrov držav članic).
deli
« nazaj ↑ na vrh