Dr. Romana Jordan, poslanka 2000-2014, arhiv

slovenskoenglish
Domov » Moje delo » Politike » ENAKE MOŽNOSTI

Napovednik

<< maj 2023 >>
ned pon to sre čet pet sob
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
rss - novice


ENAKE MOŽNOSTI

1. Predstavitev problema

2. Obravnava v Evropskem parlamentu

OBRAVNAVA V EVROPSKEM PARLAMENTU:

Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji

-----------------------

PREDSTAVITEV PROBLEMA

V Rimski pogodbi (1959) je bila socialna in zaposlovalna politika zapostavljena. Šele z Amsterdamsko pogodbo (1999) je prišlo do večjega prizadevanja na področju odprave diskriminacije. Evropska unija potrebuje trajnostno gospodarsko rast, ki jo bo spremljala večja socialna kohezija, to pa bo možno le z zagotavljanjem enakosti možnosti. EU pri tem nudi zagon s pomočjo t. i. odprte metode koordinacije, kar pomeni medsebojno opozarjanje in učenje s pomočjo izmenjav informacij ter dobrih praks med državami članicami.


Ljudje z omejenimi možnostmi in invalidi

Ljudje z omejenimi možnostmi, še posebej starejši in invalidi, se srečujejo z drugačnimi življenjskimi in delovnimi pogoji. Poleg tega se Evropska unija srečuje z izzivi demografskih sprememb in starajočega se prebivalstva.

Okvirna strategija o nediskriminaciji in enakih možnostih za vse si prizadeva za izvajanje bolj enakopravnih politik, poleg tega pa predvideva nekaj dodatnih ukrepov, kot so izmenjava informacij, dvigovanje ozaveščenosti, izmenjava informacij, izobraževanje.

Z namenom opozarjanja na pomen vprašanja enakosti je bilo leto 2007  proglašeno za leto enakih možnosti. Glavne teme so bile: pravica do enakosti, reprezentacija in participacija vseh delov prebivalstva, priznanje različnosti ter spoštovanje in toleranca.


Enakost med spoloma

Enakost med moškimi in ženskami je eden temeljih ciljev strategije o nediskriminaciji. Konkretni predlogi si prizadevajo za enakost pri zaposlovanju ter enakosti pri plačah. Z zagotavljanjem večje enakosti med spoloma bi prišlo do boljšega koriščenja sposobnosti ter sodelovanja pri gospodarskih dejavnostih in pri procesih odločanja, to pa vodi k hitrejšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju.

Akcijski načrt za znanost in družbo je bil oblikovan z namenom spodbujanja raziskav in potrebnega povečanja števila znanstvenikov ter ustvarjanja novih delovnih mest na področju znanstvenih raziskav, kjer še vedno obstajajo neenakosti med spoloma.

Načrt za enakost med spoloma 2006-2010 identificira šest prioritetnih področij: enako ekonomsko neodvisnost moških in žensk, uravnoteženje privatnega in profesionalnega življenja, enako reprezentacijo in odločanje, boj proti nasilju, boj proti stereotipom in spodbujanje enakosti med spoloma v zunanjih politikah EU. Evalvacija o izvajanju načrta bo narejena leta 2010.
deli
« nazaj ↑ na vrh